Gravearbeid

Har du behov for gravetjenester? Vi har høy kompetanse og lang erfaring på alt innen graving og grunnarbeid av liten og stor størrelse. Ta kontakt med oss for en gratis befaring

Kontakt oss

Etter mange år i bransjen har vi god kompetanse og mye erfaring innenfor følgende felt:

Rensking av tomt og grunnarbeid til støping
Når du skal bygge hus, må du ha en godt tilpasset tomt. Et godt grunnarbeid er en viktig del av et hvilken som helst byggeprosjekt. Vi kan bistå med fjerning av vegetasjon, opparbeiding av tomt, legging av bunnledninger og klargjøring til støping.

Drenering av kjeller og grunnmur
Drenering er viktig for å holde kjelleren og grunnmuren tørr, og for å unngå skader på boligen. Mange eldre hus og bygninger har dårlig drenering, som kan føre til fuktskader og dårlig inneklima. Har du oppdaget fukt i kjelleren kan det være behov for en ny drenering. Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.

Vann, avløp og overvann
Fornyelse av vann- og avløpsledninger. På eldre boliger kan taknedløp være koblet på offentlig kloakkledning, og man kan i dag få pålegg om å skille overvann og kloakk. Vi gjør i tillegg installasjon av minirenseanlegg/filtergrøfter og overvannshåndtering i borettslag o.l.

Massetransport
Har du behov for bortkjøring eller tilkjøring av masser i forbindelse med et prosjekt, kan vi bistå med dette. Vi utfører transport av alle typer masser.

Planering, terrengtilpasning
Vi kan hjelpe deg med å gi uteområdet eller hagen et løft, oppussing av skråninger, grøfterensking og lignende.

Klargjøring til asfaltering av innkjørsler og større områder
Vi masseutskifter området som skal asfalteres, slik at asfaltdekket ligger som tiltenkt i mange år. Vi fjerne gamle, ofte dårlig drenerende masser og fyller opp med ny maskinkult og veigrus og avretter området slik at overvann ledes bort og alt er klart til asfaltleggeren.

Kontakte oss om gravearbeid?
Ring 971 94 100 eller kontakt oss her:
envelopephone-handsetcrossmenu