Rive bygg - Hvordan gå frem?

2. mars 2022

Når du skal rive et bygg er det noen ting du må tenke på før du går i gang med rivingen. Er det søknadspliktig? I så fall kan det være lurt å ha fagfolk til å søke for deg. En grei huskeregel når det gjelder riving er at det du kan bygge uten å søke, kan du også rive uten å søke.

Før vi setter i gang med rivingen
Når du river et bygg blir det naturligvis store mengder med avfall og alle som river bygg er forpliktet til å håndtere avfallet på korrekt måte. Vi bistår alle kundene våre med å lage en avfallsplan og bestiller opp containere for riktig sortering.

Skal du rive et bygg som er større enn 100 m2 bruksareal må fagfolk søke for deg, det må utarbeides avfallsplan og en miljøsaneringsbeskrivelse.

En grei huskeregel når det gjelder riving er at det du kan bygge uten å søke, kan du også rive uten å søke.

Hva har du lov til å gjøre selv?
For å få til en så effektiv og rimelig prosess som mulig kan det være smart å gjøre noen forberedende ting selv. Blant annet å fjerne vinduer og levere disse på miljøstasjon, som privatperson kan du spare mye penger på dette. Et generelt tips er at det meste av innhold i huset blir fjernet før vi setter i gang rivingsarbeidet. Forhør deg gjerne med oss på forhånd for å få veiledning på hva du kan gjøre selv, og hva du må ha fagpersoner til å gjøre for deg.

Selve rivingen
Det første vi gjør når vi går i gang med en rivejobb er å sikre området med gjerder, slik at jobben kan gjennomføres på en trygg måte. For å sikre god avfallshåndtering bestiller vi opp og kjører inn containere for riktig sortering, før vi går i gang med den faktiske rivejobben. Når vi har gått gjennom planen, setter vi i gang med å klippe og rive selve byggverket, i tillegg til å sortere avfall underveis for å gjøre det mest mulig effektivt. Skal det bygges nytt på samme sted, kan grunnmuren knuses og brukes som fyllmasse.

Når rivejobben er gjort og grunnlaget for nytt bygg er lagt, legger vi rør. Da er stort sett den største jobben gjort, men ofte kommer vi tilbake når nytt hus er ferdigstilt. Da kjører vi inn grus og jord for å gjøre den siste finishen for et pent og godt resultat.

Er planen å bygge nytt etter at du har revet blir det sett på som et nytt bygg, og du er pliktet til å søke om å få lov til å bygge. Du må også søke om du skal bygge noe på et annet sted på tomta.

Vi har lang og god erfaring med utgraving, drenering, grunnarbeid til asfaltering, kabelgrøfter, masseforflytting, planering og rivningsoppdrag i Grenlandsområdet. Ta gjerne kontakt for en prat og et uforpliktende tilbud!


Ta kontakt med oss for en hyggelig maskinprat
Ring 971 94 100 eller kontakt oss her:
envelopephone-handsetcrossmenu